Katakomberna

Katabomberna (Italien)

Katakomberna är underjordiska gravgångar som användes under romerska tiden. De är vanligt förekommande i städer som Rom, Paris och Napoli och är ett viktigt kulturarv och en del av världens historia.

De äldsta katakomberna i Rom, som är de mest kända, daterar bak till det 2:a århundradet e.Kr. och är uppdelade i olika nivåer och gallerier som sträcker sig över många kvadratkilometer. De innehåller tusentals gravar och fresker som är viktiga källor till kristen historia och konst.

Katakomberna var främst använda för att begrava de döda, särskilt kristna under en tid då kristendomen var förbjuden i Romarriket. Under den romerska tiden var det vanligt att begrava de döda utanför stadsgränserna, men på grund av brist på mark och ökande befolkning började man att utforska möjligheten att gräva ner gravarna under jorden. Dessa underjordiska gravgångar kom att kallas för katakomber.

Under det 2:a och 3:e århundradet e.Kr. var kristendomen fortfarande förbjuden i Romarriket, och kristna var tvungna att hålla sin tro hemlig. De använde därför katakomberna som en plats att begrava sina döda och som ett ställe att samlas för gudstjänster och andakt. På katakombernas väggar finns det fresker och grafiska representationer av kristna symboler och scenarier från bibliska berättelser, vilka är viktiga källor till kristen historia och konst.

Katakomberna användes också som skydd för kristna under tiden då de jagades av romerska myndigheter. Många kristna tog tillfllet i akt och samlades i katakomberna för att delta i gudstjänster och andaktsstunder. Dessa träffar var hemliga och det var farligt att delta i dem, eftersom romerska myndigheter jagade kristna och straffade dem hårt ifall de blev upptäckta.

Efter kristendomens legalisering under kejsar Konstantin den store (312 e.Kr.) fortsatte katakomberna att användas för begravningar, men det blev också vanligt att bygga kyrkor ovanpå. Dessa kyrkor blev viktiga platser för kristna pilgrimsmål och katakomberna under dem blev ett symboliskt vittnesbörd om kristendomens förföljelse och triumf.

I många katakomber finns det också inskriptioner och epitafier på gravarna som ger oss en inblick i den romerska samhällsklassen och deras relation till kristendomen. Dessa inskriptioner visar att katakomberna inte bara användes av fattiga och utsatta, utan också av medelklassen och adelns familjer.

Idag är katakomberna öppna för besök och är ett populärt turistmål, speciellt för dem intresserade av historia och arkeologi. Det finns olika katakomber i olika städer som är öppna för besök, men öppettider och tillgänglighet kan variera. Det är vanligtvis bäst att boka biljetter i förväg eller följa rekommendationer från turistbyråer.

Katakomberna är ett viktigt kulturarv och en del av världens historia. De ger oss en unik inblick i kristendomens utveckling under romerska tiden och ger oss en känsla av hur människor levde och tänkte under den tiden.

Besök katakomberna i Rom

  1. Katakomberna i San Callisto i Rom: Dessa katakomber är de största och mest kända i Rom. De är uppdelade i två nivåer och innehåller tusentals gravar, fresker och inskriptioner. Dessa katakomber är kända för att ha varit en av de viktigaste platserna för kristen pilgrimsmål under medeltiden.
  2. Katakomberna i San Sebastiano i Rom: Dessa katakomber är kända för sina fresker och målningar som föreställer kristna symboler och scenarier från bibliska berättelser.
  3. Katakomberna i San Domitilla i Rom: Dessa katakomber är en av de mest omfattande i Rom och innehåller tusentals gravar, fresker och inskriptioner. De är kända för sin rika historia och kulturarv.

Napoli / Palermo

  1. Katakomberna i Napoli: Dessa katakomber är kända för sina fresker och grafiska representationer från den kristna kulturen under romerska tiden.
  2. Katakomberna i Palermo: Dessa katakomber i Sicilien är ett av de mest besökta platserna i Italien för kristen historia och kulturarv. De innehåller tusentals gravar, fresker och inskriptioner som är viktiga källor för kristen historia och konst.

Reservera biljetter online på : https://www.catacombesancallisto.it/en/index.php