Italien och covid-restriktioner

Vad gäller för Corona i Italien? Nedan finner det senaste.

November 02. 2022

INRESA

För närvarande finns det inga restriktioner i Italien.

De italienska myndigheterna har hävt samtliga covid-relaterade restriktioner för inresa i Italien från ett annat land. 

Det betyder att alla, oberoende av medborgarskap, får resa in i Italien utan några specifika covidrestriktioner, i skrivande stund.  

Du bör hålla dig upprättad om vad som gäller innan du reser till Italien. Det säkraste sättet att få koll på läget är att titta vilka dekret som läggs ut av italienska inrikesministeriet.

Du kan även använda dig av svenska ambassadens hemsida. Svenska ambassaden uppdaterar löpande vad som gäller för inresa till Italien.

PÅ PLATS

Generellt är det obligatoriskt munskydd som gäller för besök på sjukhus, vårdinrättningar och äldreboenden. 

De italienska myndigheterna kan när som helst ändra de restriktioner som finns angivna på denna sida. Förändringar i regelverket och restriktioner sker oftast med några få dagars framförhållning. 

Du bör med andra ord hålla dig uppdaterad om vad som gäller lokalt inom Italien för den tid du avser att besöka landet. 

Om du känner dig sjuk ska du isolera dig och undvika kontakt med andra människor och ta ett covidtest. 

VID COVID-SMITTA

Personer som testar positivt för covid-19 ska isolera sig och kontakta italienska folkhälsomyndigheten på telefonnummer: 1500. Mer information hittar du här.

SJÄLVISOLERING

Vid smitta får du inte under några omständigheter lämna den plats som registrerats för din obligatoriska självisolering. De personer du bor tillsammans med ska även de isolera sig från andra personer i största möjliga mån, även om de inte känner sig sjuka eller uppvisar smitta. 

Vid behov av akut sjukvård ska du ringa ambulans på telefon: 118. Informera dem att du befinner dig i självisolering och är covid-smittad. 

Den som inte följer det angivna regelverket kan bli bötfälld. 

Det är alltid den lokala hälsovårdsmyndigheten som avgör när din självisolering kan avslutas. 

När du testar positivt för covid-19 utan symptom

Isolera dig i minst 5 dagar och utför därefter ett nytt covid-test.

Om detta test visar:

Negativt. Självisoleringen kan avslutas – men först efter att den lokala hälsovårdsmyndigheten utfärdat intyget, attesto di fine isolamento. Enbart ett negativt test är inte tillräckligt för att självmant avsluta isoleringen.

Positivt.  Självisoleringen kan i regel avslutas efter 14 dagar efter det positiva testet – men först efter att den lokala hälsovårdsmyndigheten utfärdat intyget, attesto di fine isolamento. Enbart ett negativt test är inte tillräckligt för att självmant avsluta isoleringen.

När du testar positivt för covid-19 med symptom

Efter minst 5 dagar efter de första symptomen och minst två symptomfria dagar, kan ett nytt covid-19 test utföras. 

Om detta test visar:

Negativt. Självisoleringen kan avslutas – men först efter att den lokala hälsovårdsmyndigheten utfärdat intyget, attesto di fine isolamento. Enbart ett negativt test är inte tillräckligt för att självmant avsluta isoleringen.

Fortsatt positivt och symptomfri: Självisoleringen kan i regel avslutas efter 14 dagar och minst två symptomfria dagar, efter det positiva testet.  Först måste dock den lokala hälsovårdsmyndigheten utfärda intyget, attesto di fine isolamento. Enbart ett negativt test är inte tillräckligt för att självmant avsluta isoleringen.