Pantheon

Pantheon i Rom

Pantheon i Rom är en historisk byggnad som är belägen i hjärtat av den italienska huvudstaden. Byggnaden är en av de mest välbevarade och imponerande monumenten från det antika Romarriket och är fortfarande ett mycket populärt turistmål.

Marcus Agrippa
Marcus Agrippa

Pantheon byggdes ursprungligen under den romerska republiken av Marcus Vipsanius Agrippa 27 f Kr, men är i sin nuvarande form från Hadrianus tid, som regerade mellan 117-138 e.Kr. Byggnaden är en av de mest kompletta och välbevarade byggnaderna från den romerska antiken och är även en av de mest betydelsefulla arkitektoniska verken i världen.

Pantheon har inspirerat aritekter genom århundranden

Exteriören av Pantheon är imponerande med en rund form och en stor port i marmor som leder in i byggnaden. På porten finns inskriptioner som visar att byggnaden är dedikerad till alla gudar. Över porten finns också en annan inskription som säger att byggnaden är gåva från kejsar Hadrianus till folket i Rom.

Innanför porten finns en stor rund hall med en diameter på ca 43 meter. Hallen är täckt av en kupol som är ca 43 meter hög och har ett rundt hål i mitten som släpper in ljus. Kupolen är en av de mest imponerande arkitektoniska verken från den romerska antiken och är en av de tidigaste exempelen på konkretkonstruktion.

På botten av hallen finns en mosaikgolv och runt omkring finns flera nicher med statyer av romerska gudar. På väggarna finns fresker som föreställer scener från romerska mytologin. I mitten av hallen står en altare där offergåvor till gudarna kunde läggas.

Pantheon är också känt för att ha varit en plats för begravningar av viktiga personer i romersk historia. Bland annat är både kejsar Hadrianus och Raphael begravda här.

Idag är Pantheon ett viktigt historiskt monument och en viktig turistattraktion i Rom. Det är öppet för besökare och det finns ofta köer för att komma in. Trots att det har varit föremål för mycket förändring och ombyggnation under årens lopp, har det kvar sin ursprungliga form och arkitektur och är fortfarande en imponerande byggnad att beskåda.

Ett intressant faktum om Pantheon är att det är den enda romerska byggnaden som har kvar sitt ursprungliga tak. Många andra romerska byggnader hade tak av trä eller tegel som har rasat eller bränts ner under årens lopp, men Pantheons kupol är fortfarande intakt och är ett utmärkt exempel på romersk ingenjörskonst.

Pantheon kupolen

Pantheon är också en viktig plats för kulturellt arv och har varit en inspirationskälla för många konstnärer och arkitekter genom tiderna. Många av de mest kända arkitekturverken i världen, inklusive renässanskyrkor som Santa Maria degli Angeli och Santa Maria del Popolo i Rom, är direkt influerade av Pantheon och dess unika arkitektur.


Lisa Moretti